E-KONSULTATION.

INFORMATIONER

SAMARBEJDSPARTNERE

Når du bliver henvist til behandling hos andre behandlere, skal du selv ringe og bestille en tid hos pågældene.

Herunder er links til lister med adresse og telefonnumre.

Vær opmærksom på at ikke alle behandlere (fysioterapeuter, fodterapeuter, kiropraktorer og psykologer) har aftale med sygesikringen – og det skal de have, hvis du skal have tilskud.
 
Speciallæger i Vejle
Fysioterapeuter i Vejle
Fodterapeuter i Vejle
Kiropraktorer i Vejle
Psykologer

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Læge Peder Ahnfeldt-Mollerup træffes pr. telefon daglig mellem 8 og 9, undtagen om tirsdagen, hvor telefonen passes af de øvrige læger eller personalet.
 
Peder, uddannelseslæger og praksispersonalet har konsultation efter aftale. Der afsættes normalt 10 minutter pr. konsultation (5- 25 minutter) afhængig af problemstilling. 
Ønskes konsultation pr video kan dette bestilles via hjemmesiden eller telefon. Videokonsultation kræver at man har downloaded appen "min læge" på sin telefon og logget ind med NemID. 5 minutter før den aftalte tid logges på ved at starte videokonsultation og lægen vil kunne se at man har stillet sig i kø og kan starte konsultationen når han er klar.
 
Hvis man skal have udfyldt en attest, så skal der afsættes mere tid, hvorfor man skal bestille tid via personalet. Husk at angive, hvilken attest det drejer sig om. Desuden skal man huske at medbringe attesten samt øvrige medfølgende papirer i papirudgave. Hvis man ønsker at gøre brug af privat sundhedsforsikring, kan man se vores retningslinjer herfor ved at klikke her.
 
Hvis man ikke kan komme til aftalt konsultation bedes man melde afbud.
 
Lægesekretærens arbejdsdag er planlagt således:
Receptfornyelser og tidsbestillinger 9-12.30 og 13-14
 
Vores telefoner er naturligvis åbne for akutte henvendelser kl 8-16, men af hensyn til vores arbejdsrytme bedes ovenstående tider respekteret i størst muligt omfang.
 
Praksispersonalet tager blodprøver, tager EKG, laver lungefunktionsundersøgelser, udfører rutinemæssige kontroller ved diverse sygdomme, kostvejleder ved forskellige sygdomme, skifter sår, vaccinerer og meget andet. Praksispersonalet starter kl. 8 om morgenen, så det er muligt at få en tidlig tid til faste-blodprøver.
 
Afregningen med sygesikringen foregår elektronisk. Det vigtigt, at du har dit gule sundhedskort med hver gang, du kommer i klinikken. Hvis henvendelsen drejer sig om et barn, skal barnets sundhedskort medbringes.
 
Vi har service med udsendelse af SMS for at minde dig om din tid i klinikken. Husk derfor at sikre dig, at vi har et opdateret mobilnummer på dig i vores system.
 
For at undgå at sidde i kø i telefonen kan du med fordel kontakte os elektronisk. Det gør du ved at oprette dig som bruger her på hjemmesiden ved at klikke på E-KONS LOGIN knap på forsiden
 
Herefter har du mulighed for via internettet at bestille tid, forny fast medicin og stille spørgsmål til læge og praksispersonale. Dine spørgsmål vil blive besvaret via e-mail inden for få dage. Når du booker en tid, vil du modtage en e-mail med besked om tiden er accepteret eller må ændres.
Man kan desuden anvende appen "Min læge" til e-konsultation, tidsbestilling og medicinbestilling samt til videokonsultation, og den er særdeles brugervenlig hvad dette angår.
 
Svar på prøver gives pr. e-konsultation (via hjemmesiden eller "min læge" app). Hvis man ikke har NemID kan klinikken stadig oprette svar til en e-mailadresse. I de få tilfælde hvor ingen af disse løsninger kan anvendes, kan andre svarformer aftales.
 
Skifter du e-mailadresse, er det derfor vigtigt, at du sørger for at lægehuset får de nye oplysninger.
 
Peder har et samarbejde med de øvrige læger i Lægehuset, og ved Peders fravær tager de over. Herudover er der et samarbejde med Lægehuset Gunhilds Plads 6 og DoktorBorg i Bredballe.
 
Peder er tilknyttet som underviser og forsker på Forskningsenheden for Almen Praksis, Syddansk Universitet samt er redaktør for Dansk Selskab for Almen Medicin, hvorfor han et par dage om måneden ikke er at træffe i klinikken. Desuden er Peder tilknyttet plejehjemmet Rosengården som fast læge. Lægehuset er dog fortsat åben for henvendelser, og ved akutte tilfælde tager de øvrige læger over. Peder er gift med Inger Ahnfeldt-Mollerup, som også er læge i dette lægehus.
 
Klinikken har gennemgået akkreditering og der er også udført patienttilfredshedsundersøgelse.
 
Peder har lukket for tilgang. Når der er lukket for tilgang af patienter kan man alligevel anmode på borger.dk om at blive tilmeldt, hvis:
  • Man fylder 15 år og ønsker at skifte til denne læge, som den ene af dine forældre er tilmeldt.
  • Ens ægtefælle, samlever eller andre familiemedlemmer på samme adresse, er tilmeldt lægen.
  • Man flytter, og der ikke findes 2 praksis med åbent for tilmelding inden for en afstand af 15 km.
  • Man overgår fra gruppe 2 eller hvilende sygesikringsstatus og har hidtil brugt pågældende læge.
  • Man flytter ind på plejehjemmet Rosengården.

PRISER

Attester: kr.  
Motorattest  500,00  
Attest ved afbestilling af rejse 540,00  
Sygemelding betalt af arbejdsgiver 500,00  
Øvrige attester afregnes pr. tidsforbrug 500,00
250,00
for første 10 min, herefter
pr. påbegyndte 10. minut
Vaccinationer:    
Influenzavaccination af patienter under 65 år 200,00  
Influenzavaccination af patienter over 65 år Gratis  
Pneumokokvaccination (mod lungebetændelse) 375,00  
     
Rejsevaccinationer:    
Hepatitis A (per vaccine) 350,00  
Hepatitis A børn (per vaccine) 300,00  
Hepatitis B (per vaccine) 300,00  
Hepatitis B børn (per vaccine) 300,00  
Hepatitis A+B (per vaccine) 650,00  
Hepatitis A+B børn (per vaccine) 400,00 / 600,00  
Stivkrampe/difteri 200,00  
Japansk hjernehindebetændelse (per vaccine) 1000,00  
Centraleuropæisk encephalitis (per vaccine) 450,00  
Centraleuropæisk encephalitis børn (per vaccine) 450,00  
Gul feber 500,00  
Meningitis ACYW 500,00  
Konsultation i forbindelse med planlæggelse af udlandsrejsevaccination  250,00 Pr. person pr forløb

 

PRIVAT SUNDHEDSFORSIKRING

Hvis du har en privat sundhedsforsikring, tilbyder vi dig at hjælpe med at gøre brug af den i konkrete situationer.
 
Der er 2 situationer, som vi handler efter.
 

  1. Den ene situation er i forbindelse med et aktuelt forløb, hvor du allerede har været i Lægehuset til konkret lægelig vurdering, og hvor du er blevet henvist til videre enten udredning, undersøgelse eller behandling via den offentlige sygesikring. Hvis du herefter ønsker at gøre brug af din private sundhedsforsikring, så kan du få henvisningen med i hånden, eller vi kan sende den til dig eller dit forsikringsselskab via vores kommunikationsmodul. Dette uden beregning for hverken dig eller dit forsikringsselskab.
     
  2. Den anden situation er, hvis du henvender dig med et ønske om at gøre brug af din private sundhedsforsikring, uden at der er et forudgående aktuelt forløb, eller at der ikke foreligger en henvisning her fra Lægehuset. Selvom forsikringsselskaberne angiver på deres hjemmesider, at der ønskes en henvisning fra egen læge, så er dette langt fra altid påkrævet. Hvis du efter konkret kontakt til dit forsikringsskab får at vide, at de i det konkrete tilfælde vil have en erklæring/udtalelese/attest/henvisning fra egen læge, så skal du bede dit selskab sende en skriftlig anmodning til os. Denne anmodning vil vi så vurdere på og returnere med de ønskede oplysninger og sende til den/de steder, som er angivet på anmodningen. En sådan anmodning betales af dit forsikringsselskab. Det er vigtigt at du sikrer dig, at det er dit selskab og ikke dig, der skal betale honoraret for denne anmodning - her skal du holde på din ret.

 
OBS: Lægen kan godt anerkende ønsket om en service og skrive en henvisning, hvor man sikrer en hurtig vurdering eller behandling, selvom der ikke er grundlag for henvisning via den offentlige sygesikring, eller henvise til tilbud, som ikke dækkes af den offentlige sygesikring. Du skal dog være opmærksom på, at lægen kun kan henvise til en service, hvis den pågældende service ikke strider imod lægefaglig fornuft. Vi kan ikke anbefale en service der risikerer at forværre din situation, som kan være forbundet med uhensigtsmæssige bivirkninger, eller hvis vi ikke mener, at fagligheden bag servicen er tydeligt oplyst eller troværdig.
 
Hvis lægen ikke kan anerkende en service, som du ellers har ønske om gennem din forsikring, må vi henvise til, at det er en sag mellem dig og din forsikring. Vi foreslår, at du taler med dit forsikringsselskabs læge om sagen, så du kan få den ydelse, som du mener, du har krav på som privat betalende forsikringskunde.
 
Lægeforeningen og brancheforeningen Forsikring & Pension har indgået aftale om ovenstående fremgangsmåde og er forpligtet til at informere deres kunder om denne procedure. Hvis der skulle opstå uenighed, så henvis til denne hjemmeside eller bed forsikringsselskabets læge ringe til os.

ÅBNINGSTIDER

TELEFONTID

Telefonnumre:
7582 2708

Telefontid til læger:
Mandag til fredag 8-9

 

ÅBNINGSTID

Åbningstid:
Hverdage 8-16
Onsdage tillige 16-17

Eller se her for ydereligere information.